Bestuur

Het bestuur van SNMH

 

 

Directiecomité

Het Directiecomité staat in voor het dagelijks beleid, en buigt zich wekelijks over alle inkomende briefwisseling, neemt hierbij de nodige beslissingen, behandelt alle vragen van onze huurders, en bereidt de toewijzing van de huurwoningen voor. Het Directiecomité vergadert wekelijks.

Steven Dehandschutter

Voorzitter

Tim De Roeck

Ondervoorzitter

Mario Schelfhout

Ondervoorzitter

Geert Verhoeve

Directeur

Ellen Scheldeman

Algemene bestuurszaken

Raad van bestuur

De raad van bestuur beslist over het algemeen beleid, en is verantwoordelijk voor de toewijzing van de huurwoningen, de huurprijzen, de bouw- en renovatieprojecten en het personeel. De raad van bestuur vergadert maandelijks.

Steven Dehandschutter

Voorzitter

Tim De Roeck

Ondervoorzitter

Mario Schelfhout

Ondervoorzitter

Annemie Charlier

Bestuurder

Achiel De Cock

Bestuurder

Ursula Jaramillo

Bestuurder

Geert Van Drom

Bestuurder

Melina De Pelsmaeker

Bestuurder

Guy Hanssens

Bestuurder

Geert Verhoeve

Directeur

Ellen Scheldeman

Algemene bestuurszaken