SNMH Logo

06/03/2015 - De SNMH heeft plannen om in de Baenslandstraat een vervangingsbouw te realiseren, waardoor de bewoners moeten herhuisvest worden. De woningen dateren van 1954 e... meer>

02/02/2015 - De dienst verhuring is momenteel volop bezig met de voorbereidingen tot het verhuren van 36 gloednieuwe appartementen in het Bobijnhof. Dit is de laatste bouwfa... meer>

18/12/2014 - Op dinsdag 9 december organiseerde de SNMH een, ondertussen traditioneel geworden, bewonersvergadering voor de nieuwe huurders van een pas in dienst genomen geb... meer>

04/12/2014 - Op dinsdag 2 december 2014 werd, op vraag van enkele leden van de huurdersraad, in de vergaderzaal van de SNMH een bewonersvergadering georganiseerd voor de huu... meer>


1676 SOCIALE HUURWONINGEN IN SINT-NIKLAAS

06/03/2015 - Verdwijnt de Baenslandstraat?

De SNMH heeft plannen om in de Baenslandstraat een vervangingsbouw te realiseren, waardoor de bewoners moeten herhuisvest worden. De woningen dateren van 1954 en zijn niet aangepast aan het huidige comfort.
Op woendagavond 04/03/2015 hield de huisvestingsmaatschappij een infomoment met de bewoners van de Baenslandstraat om de noodzakelijke herhuisvesting te bespreken. De opkomst was groot. Hierbij werd vooral aandacht geschonken aan het verloop van die verhuis, zowel de praktische kant als de administratieve zijde. Er werd aan elke bewoner een verhuisbrochure overhandigd. In die brochure staan nuttige tips en adressen om deze verhuis goed te laten verlopen. Tevens was er een mogelijkheid tot vraagstelling. De plannen werden enthousiast onthaald door het publiek en bij elke bewoner zal nu nog een persoonlijk bezoek plaatsvinden om de verhuis verder te plannen.


1 april 2015: de huurders van 25 nieuwe ééngezinswongen nemen hun intrek in de Watermolenwijk !
Copyright © Nesen Solutions | IT by Dirk Verelst